En anerkendende skole der udvikler livsmod og livsduelighed inden for fællesskabets rammer

SFO